Zwrot podatku z holandii

Jeżeli jesteśmy legalnie zatrudnieni poza granicami kraju, możemy ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. W przypadku ubiegania się o zwrot podatku z Holandii należy posiadać kartę podatkową, którą jest wystawiana przez pracodawcę. Okres zwrotu podatku to aż pięć lat wstecz. Aby ubiegać się o zwrot podatku z Holandii należy poczekać na zakończenie danego roku podatkowego. Według holenderskiego prawa podatkowego można wyróżnić dwie grupy podatników. Do jednej z nich należą osoby mieszkające na stałe w Holandii, które mogą rozliczać się z dochodów zarobionych na całym świecie. Druga grupę stanowią osoby, które nie mieszkają na stałe w Holandii, jedynie pracują tam przez pewien okres czasu. Druga grupa może rozliczać się jedynie z dochodów zdobytych na terenie Holandii. Okres oczekiwania na zwrot podatku to około 3 miesięcy. Jeżeli złożysz swoje zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym do końca marca danego roku, czas oczekiwania skraca się nawet do miesiąca. Jednakże w przypadku jakichkolwiek błędów okres oczekiwania może się wydłużyć maksymalnie do trzech lat. W celu odzyskania podatku z Holandii należy się upewnić, że posiadamy niezbędne dokumenty. Jednym z wymogów jest posiadanie holenderskiego odpowiednika numeru identyfikacji podatkowej (NIP), jest to Burger Service Nummer (BSN). Dodatkowo niezbędna jest holenderska karta podatkowa, która jest wystawiana przez holenderskiego pracodawcę. Pracodawca wydaję kartę podatkową na początku następnego roku po rozpoczęciu pracy. Karta podatkowa powinna być przesłana do końca lutego danego roku.  Oznacza to, że dla przepracowanego roku 2011, karta podatkowa powinna być przesłana do końca lutego roku 2012. Nazwa karty podatkowej to Jaaropgaaf. W przypadku zatrudnienia w kilku miejscach w ciągu jednego roku podatkowego, należy zgromadzić karty podatkowe od każdego pracodawcy, a następnie dodać odpowiednie kwoty ze wszystkich otrzymanych kart podatkowych. Istnieje również możliwość rozliczania podatkowego razem ze swoim partnerem, czyli osobą zamieszkująca to samo gospodarstwo domowe. Nawet jeżeli Twój partner lub partnerka nie uzyskali  żadnych dochodów za pracę w Holandii lub nawet jeżeli nigdy nie byli w tym kraju, w przypadku niskich zarobków Twojego partnera, mają oni możliwość odzyskania podatku. Dodatkowo w przypadku odzyskiwania podatku z zagranicy po powrocie do kraju często nie posiadamy już konta w zagranicznym banku. W Holandii zwrot podatku przekazywany jest przeważnie tylko na konta holenderskie. Istnieje jednak możliwość przesłania pieniędzy na konto w innym kraju europejskim, jeżeli wypełnimy odpowiednie dodatkowe formularze w trakcie procesu odzyskiwania podatku. Należy jednak pamiętać, że będzie to przelew zagraniczny, dlatego niezbędne będzie podanie numerów IBAN oraz SWIFT dla swojego konta bankowego.  Ubiegając się o zwrot podatku z Holandii możemy samodzielnie zebrać oraz wypełnić wymagane dokumenty i złożyć podanie w holenderskim urzędzie skarbowym. Mamy również możliwość skorzystania z jednej z profesjonalnych firm zajmujących się zwrotem podatków.  Korzystając z firmy doradczej podczas odzyskiwania nadpłaconego podatku możemy zaoszczędzić sporo czasu spędzonego na wypełnianiu niezbędnych dokumentów oraz kontaktu z holenderskim urzędem skarbowym. Możemy mieć wtedy pewność, że formularze zostaną wypełnione bezbłędnie oraz firma będzie odpowiedzialna za kontakt z holenderskim urzędem skarbowym. Jest to związane jednak z dodatkowymi kosztami. Przeważnie jest to od kilku do kilkunastu procent od odzyskiwanej kwoty. Warto sprawdzić czy kwota opłaty zawiera podatek VAT czy tą sumę musimy zapłacić osobno.