Zwrot podatku z Holandii

DODATEK NA DZIECI w Holandii

Dodatek na dzieci w Holandii (kindgebonden budget),  jest przyznawany automatycznie osobom, które pobierają już zasiłek rodzinny (kinderbijslag). W przypadku, gdy uprawniony otrzyma zasiłek rodzinny i nie otrzyma kindgebonden budget  automatycznie, wówczas można wystąpić o jego przyznanie.

Zazwyczaj dodatek na dzieci wypłacany jest przez holenderski urząd skarbowy (Belastingdienst), jednak w niektórych przypadkach wypłaca go Bank Ubezpieczeń Społecznych (Sociale Verzekeringsbank – SVB). Zasiłek (Algemene Kinderbijslagwet – AKW)  i dodatek na dziecko należą do ubezpieczeń społecznych (volksverzekeringen). Należy wspomnieć, że  każda osoba mieszkająca i pracująca w Holandii jest ubezpieczona na wypadek korzystania z ubezpieczeń społecznych, których wysokość nie zależy od dochodów danej osoby, ale obowiązującego minimum socjalnego. Czytaj dalej…

Plusy pracy w Holandii

Holandia jest krajem sławnym ze względu na swoje liberalne prawo oraz tolerancję wobec wszystkich mieszkańców oraz ich upodobać. Dlatego praca w tym kraju posiada wiele zalet. Dodatkowo praca w Holandii oferuje wysokie zarobki, nie tylko dla rodowitych mieszkańców ale również emigrantów. Jednym z istotnych plusów pracy w Holandii jest wysokość minimalnych zarobków , która przewyższa 1300 euro dla osób powyżej 23 lat. Kolejne zalety pracy w tym kraju to bardzo dobre prawo chroniące pracowników, odnośnie przepracowanej ilości godzin, rodzaju wykonywanych obowiązków. Dodatkowo formalności w celu uzyskania legalnej pracy w Holandii są minimalne. Często na początku wystarcza jedynie znajomość języka angielskiego, gdyż większość Holendrów posługuje się tym językiem bez problemów. Czytaj dalej…

Jak można otrzymać z powrotem nadpłacona kwotę podatku dochodowego?

Jeżeli płacisz podatki istnieją różne powody, dla których zapłacona kwota w zeznaniu podatkowym mogła przekroczyć wymaganą kwotę podatku. Każdy kto zapłaci więcej niż należna kwota ma prawo do odzyskania nadpłaconego podatku. Jeżeli przysługują nam dane ulgi podatkowe, a pracodawca w ciągu roku odprowadzał regularne stawki, przysługuje nam wtedy zwrot nadpłaconej kwoty podatku. Jeżeli złożymy zeznanie podatkowe, w którym zapłaciliśmy wyższy podatek, należy wtedy złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Jeżeli po złożeniu zeznania podatkowego uzyskamy informacje, że należała nam się ulga rodzinna, która nie została odliczona. W celu odzyskania tej nadpłaty należy złożyć korektę zeznania.  Czytaj dalej…

Historia podatku

Instytucja podatku zawsze wywołuje wiele emocji. Historia podatku jest interesująca gdyż sięga ona bardzo dawnych czasów. W starożytności podatki były płacone tylko przez niewielką cześć społeczeństwa. Historia podatku sięga aż starożytnych czasów. Już wtedy niektóre grupy ludności były zobowiązane do oddawania części swoich dochodów na potrzeby państwa, takie jak wojsko czy administracja. Już w starożytnym Egipcie rolnicy musieli oddawać część swoich zbiorów, a od kupców były pobierane daniny. Nawet czytając Biblię możemy znaleźć informacje na temat istnienia podatków, gdzie król Salomon pobierał daniny od kupców aby zbudować słynną świątynię w Jerozolimie. W starożytnej Grecji mieszkańcy płacili podatki w celu finansowania wojny. Czytaj dalej…